Stručni nadzor građenja

Stručni nadzor građenja je zakonom regulirana djelatnost kojom mi kao pružatelji usluge investitorima osiguravamo kvalitetno realizirane projekte te potencijalne financijske uštede.

Naš tim, koji čine vrsni stručnjaci s inženjerskom razinom osposobljenosti uz neprekinuto stručno usavršavanje na stručnim seminarima, konferencijama i savjetovanjima, pruža kvalitetnu, odgovornu i pouzdanu uslugu stručnog nadzor.

Posjedujemo sve propisane stručne kvalifikacije, ovlaštenja i registracije za obavljanje poslova stručnog nadzora građenja.

Osim što je stručni nadzor zakonski propisana inženjerska djelatnost, nadzorni inženjeri ulažu svoja znanja i iskustvo kako bi projekt bio realiziran u skladu s ugovorom, kvalitetno, na vrijeme i unutar predviđenih troškova. Pri tome će nadzorni inženjer provjeriti osposobljenost izvođača, usklađenost gradnje sa svim dozvolama i odobrenim projektom, pratiti provođenje osiguranja kontrole kvalitete, brinuti se za zaštitu na radu i zaštitu okoliša i obavljati sve radnje propisane zakonom, ali će i svojim pro-aktivnim pristupom predvidjeti potencijalne nedostatke i greške te omogućiti njihovo pravovremeno otklanjanje.

Za investitora, stručni je nadzor jamstvo dobro izvršene usluge. Svojim stručnim znanjem i autoritetom nadzor koordinira sve sudionike u građenju te vrši kontrolu provedbe izvršenja ugovornih obveza i trošenja predviđenih financijskih sredstava.

Ugovorni (FIDIC) nadzor

Kada se ugovor o gradnji ugovara prema FIDIC (Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils) modelu ugovaranja (FIDIC Opći uvjeti građenja, tzv. Crvena ili Žuta knjiga), obvezatno je i ugovaranje usluga Inženjera.
Inženjer obavlja administrativnu provedbu projekta po strogo zadanim pravilima i nadzor nad izgradnjom. Naročito prati troškove i rokove završetka. Djeluje u ime naručitelja, a uloga mu je definirana Općim i Posebnim uvjetima.

Nagrada Kolos

Dodijeljenim najvišim priznanjima i nagradama struke „Kolos“ od strane Hrvatske komore inženjera građevinarstva 2012. i 2016. godine, potvrđeni su nam kvaliteta, stručnost i odgovornost u poslovima provedbe stručnog nadzora i vođenje projekata.

http://www.hkig.hr/Kolos

© Učka-konzalting d.o.o. 2024.