Energetsko certificiranje

Što je energetski certifikat?

Energetski certifikat je dokument kojim se utvrđuje energetski razred zgrade, predočuju energetske karakteristike zgrade i daju informacije o potrošnji energije te stanju zgrade u odnosu na energetsku učinkovitost. Energetski certifikat daje i prijedlog mjera za isplativo poboljšanje energetskih karakteristika zgrade kako bi se smanjila potrošnja energije.

 

Što je energetsko certificiranje?

Energetsko certificiranje je postupak kojim se određuju energetska svojstva zgrade u smislu potrebne energije koju zgrada troši prilikom njenog korištenja. Sam postupak energetskog certificiranja sastoji se od energetskog pregleda u kojem se pregledava zgrada, svi njezini elementi i sustavi te se na osnovi tako dobivenih podataka, uz korištenje odgovarajućih softvera i primjenom propisanih normi, izrađuje izvještaj o energetskom pregledu građevine i izdaje energetski certifikat zgrade.

 

Što je Učka-konzalting ovlaštena certificirati?

Energetsko certificiranje zgrada provodimo po ovlaštenju Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja za jednostavne građevine (Modul 1) i za složene građevine u arhitektonsko građevinskom i elektro dijelu (Modul 2) te za sustave javne rasvjete. Složenost objekata definirana je Zakonom o gradnji i vezana je za površinu zgrada i tehničke sustave grijanja/hlađenja/ventilacije i pripreme potrošne tople vode.

 

Tko je dužan ishoditi energetski certifikat?

Energetsko certificiranje zgrada propisano je Zakonom o gradnji i provodi se od 1. siječnja 2016. godine za zgrade koje se iznajmljuju, daju u zakup ili daju na leasing, a imaju ukupnu korisnu površinu veću od 50m2 ili se radi o posebnom dijelu zgrade (npr. stan ili poslovni prostor) koji se nalazi u zgradi koja ima ukupnu korisnu površinu veću od 50m2, bez obzira na površinu tog posebnog dijela. Ukoliko je za cijelu zgradu već izdan energetski certifikat, nije ga potrebno ishoditi za posebne dijelove.

 

Tko ne mora ishoditi energetski certifikat?

Za nekretnine za koje je ugovor o iznajmljivanju, davanju u zakup ili na leasing sklopljen prije 01. siječnja 2016. energetski certifikat nije obavezan do kraja trajanja te ugovorne obveze. Također, iznajmljivanje se u ovom kontekstu ne odnosi i na turističku djelatnost, stoga pružatelji usluga smještaja u stanovima, apartmanima i kućama za odmor nisu dužni ishoditi energetski certifikat.

 

Kako se provodi energetsko certificiranje?

Zainteresirani vlasnici nekretnina mogu nam se obratiti telefonom ili e-poštom gdje će dobiti sve potrebne informacije o postupku certificiranja i pokrenuti sam postupak. Vlasnici nekretnina ne trebaju ispunjavati nikakve obrasce već će to Učka-konzalting učiniti za njih.

Prilikom pregleda građevine uzimaju se podaci o građevnim dijelovima ovojnice zgrade, određuju zone grijanih i negrijanih dijelova zgrade, određuju dimenzije otvora i same zgrade, određuju podaci o stolariji zgrade i ostali građevinski elementi zgrade. Uz građevinske elemente zgrade određuje se i položaj i orijentacija zgrade, sustavi grijanja i hlađenja zgrade, sustavi za pripremu tople vode, korištenje električne energije i sl.

Na osnovi dobivenih podataka sa samog pregleda zgrade izračunavaju se potrebni podaci o građevinskim dimenzijama zgrade i unose u računalni program koji na osnovu važeće norme izračunava energetsku potrošnju zgrade za grijanje i hlađenje zgrade. Sam izračun se temelji na normi koja definira temperaturu i vrijeme koliko se zgrada tijekom dana/tjedna grije/hladi. Na osnovu dobivenih podataka iz proračuna toplinskih gubitaka i podataka dobivenih energetskim pregledom na licu mjesta izrađuje se Izvještaj o energetskom pregledu koji sadrži podatke dobivene pregledom i podatke dobivene proračunima, te prijedlog mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade. Prijedlog mjera se izrađuje na način da se predlažu financijski optimalne mjere koje vlasnik može provesti kako bi se smanjili toplinski gubici zgrade za grijanje, daje se procjena troškova investicije, procjena godišnje uštede na cijeni energenta za grijanje te jednostavni period povrata investicije.

Na osnovi potrebne energije za grijanje zgrade određuje se energetski razred zgrade i izdaje Energetski certifikat zgrade koji sadrži osnovne podatke o zgradi i energiji koja je potrebna za zagrijavanje kao i kratki opis mjera koje se predlažu te objašnjenje pojmova i oznaka na certifikatu kao i popis korištenih zakona, pravilnika i normi.

© Učka-konzalting d.o.o. 2024.