Povijest

1970.

Društvo je osnovano 27. studenoga 1970. g. rješenjem Skupštine općine Pazin pod nazivom "Učka" - poduzeće za izgradnju cesta, sa sjedištem u Pazinu. Suosnivači poduzeća bile su općine Buje, Buzet, Labin, Mali Lošinj, Novigrad, Opatija, Poreč, Pula, Rovinj i Umag na osnovu zaključka skupštine Istarske zajednice općina održane u Poreču 24. studenoga 1970.g.

1981.

Osnovni zadatak poduzeća bio je osiguranje projektne dokumentacije za izgradnju Tunela i drugih važnijih cesta kroz Istru, priprema načina financiranja i osiguranje drugih provedbenih mjera za izgradnju cestovnog tunela kroz Učku s priključnim cestama. Taj je zadatak bio uspješno obavljen i tunel s cestom od Matulja do Lupoglava pušten je u promet 27. rujna 1981. g. Kako se približavao završetak gradnje Tunela, „Učka“- poduzeće za gradnju cesta se okrenulo ka poslovima koji nisu bili vezani uz gradnju Tunela te je započelo pružati konzalting usluge - pripremu dokumentacije, kompletan stručni nadzora u gradnji i vođenje investicija. To su bili poslovi na projektiranju i gradnji komunalnih, stambenih, industrijskih i turističkih objekata, te na rekonstrukciji i gradnji lokalnih cesta. Učka je bila prisutna po cijeloj Istri, a značajan je posao „Učka“ obavila na gradnji autoceste od Rupe do Kupjaka, sa zaobilaznicom Rijeke.

1993.

Od 1. siječnja 1993.g. po uspješno provedenoj privatizaciji, tvrtka posluje kao dioničko društvo.

1998.

1998. g. započinje gradnja Istarskog ipsilona po modelu koncesije. Na ovom projektu Učka-konzalting započinje suradnju s poznatom svjetskom firmom – Ove Arup & Partners International, a ta suradnja traje i danas. Istarski cestovni ipsilon je zacijelo najznačajniji posao u kojem je, u svim fazama koje se protežu od 1998. g., stručnim nadzorom gradnje, sudjelovala „Učka-konzalting“.

2003.

Od 1. siječnja 2003.g. tvrtka posluje kao društvo s ograničenom odgovornošću pod nazivom "Učka-konzalting" d.o.o.

2006.

Djelatnici Učka-konzalting sudjeluju u jednom od najvećih indsutrijskih građevinskih projekata u Istri i obavljaju usluge stručnog nadzora nad izgradnjom upravne zgrade i tvornice duhana TDR u Kanfanaru.

2009.

Uspješan razvoj i dobri poslovni rezultati omogućili su nam investiranje u vlastiti poslovno-stambeni kompleks u Pazinu, koji je završen 2009. godine.

2012.

Od 2008. do 2012. g. Učka-konzalting d.o.o. pruža usluge stručnog nadzora proširenja Istarskog ipsilona na puni profil autoceste od Umaga do Pule i Kanfanara do Pazina te izgradnje svih cestarinskih prolaza.

2012.

Učka-konzalting uključila se 2012. g. u realizaciju projekta izgradnje novog putničkog terminala Zračne luke Zagreb gdje je, opet u suradnji s Ove Arup pružala usluge kompletnog stručnog nadzora, ali i kontrole proizvodnje i ugradnje aerodromske opreme. Gradnja je završena u prosincu 2016. g., a zračna luka je otvorena za promet 21.3.2017. g.

2014.

Od 2014. g. Učka-konzalting isključivo je u vlasništvu djelatnika koji su u stalnom radnom odnosu. U više od 45 godina postojanja Učke-konzalting, prioritet nam je uvijek bio stručnost i osposobljenost djelatnika, odlična suradnja s klijentima i razvijanje partnerstva s domaćim i međunarodnim konzultantskim društvima. Zahvaljujući dosadašnjem radu i iskustvu, kao i ulaganju u usavršavanje naših zaposlenika, imamo potencijala sudjelovati i u najsloženijim projektima.

2018.

Dana 5. listopada 2018. Učka-konzalting potpisala je Ugovor o nadzoru za Fazu 2B1 izgradnje Istarskog Ipsilona prema kojem samostalno pruža savjetodavne usluge neovisnog inženjera i usluge stručnog nadzora. Izgradnja ove faze uključuje izgradnju drugog kolnika duljine 28 km autoceste do punog profila, a što podrazumijeva i izgradnju 17 podvožanja/nadvožnjaka i 11 vijadukata te Odmorište Rebri Istok. Radovi su započeli u studenome 2018. godine i trajat će 36 mjeseci.

2020.

Dana 4. studenoga 2020. g. između Učke-konzalting i Bina-Istre sklopljen je ugovor o pružanju usluga stručnog nadzor i neovisnog inženjera na Istarskom ipsilonu, fazi 2B2-1 (čvor Vranja - tunel Učka – odmorište Kvarner) koja uključuje izgradnju nove cijevi tunela Učka, čvora Vranja, vijadukta, podvožnjaka, dva nadvožnjaka, prometne poveznice iznad portala obje cijevi tunela Učka na istarskoj strani, izgradnju tri nova cestarinska prolaza te izgradnju nove zgrade za vatrogasnu postrojbu na postojećoj platformi s istarske strane tunela Učka.

2020.

27.11.2020. g. Učka-konzalting je ponosno obilježila 50 godina postojanja i uspješnog djelovanja. Ovom prigodom Učki je dodijeljena Plakete Grada Pazina kao znak priznanja za dugogodišnji rad i izuzetne rezultate trajne vrijednosti, na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini kojima je pridonijela međunarodnoj promidžbi i ugledu Grada Pazina.

© Učka-konzalting d.o.o. 2024.