Povijest

1970.

Društvo je osnovano 27. studenoga 1970. g. rješenjem Skupštine općine Pazin pod nazivom "Učka" - poduzeće za izgradnju cesta, sa sjedištem u Pazinu. Suosnivači poduzeća bile su općine Buje, Buzet, Labin, Mali Lošinj, Novigrad, Opatija, Poreč, Pula, Rovinj i Umag na osnovu zaključka skupštine Istarske zajednice općina održane u Poreču 24. studenoga 1970.g.

1981.

Osnovni zadatak poduzeća bio je osiguranje projektne dokumentacije za izgradnju Tunela i drugih važnijih cesta kroz Istru, priprema načina financiranja i osiguranje drugih provedbenih mjera za izgradnju cestovnog tunela kroz Učku s priključnim cestama. Taj je zadatak bio uspješno obavljen i tunel s cestom od Matulja do Lupoglava pušten je u promet 27. rujna 1981. g. Kako se približavao završetak gradnje Tunela, „Učka“- poduzeće za gradnju cesta se okrenulo ka poslovima koji nisu bili vezani uz gradnju Tunela te je započelo pružati konzalting usluge - pripremu dokumentacije, kompletan stručni nadzora u gradnji i vođenje investicija. To su bili poslovi na projektiranju i gradnji komunalnih, stambenih, industrijskih i turističkih objekata, te na rekonstrukciji i gradnji lokalnih cesta. Učka je bila prisutna po cijeloj Istri, a značajan je posao „Učka“ obavila na gradnji autoceste od Rupe do Kupjaka, sa zaobilaznicom Rijeke.

1993.

Od 1. siječnja 1993.g. po uspješno provedenoj privatizaciji, tvrtka posluje kao dioničko društvo, a od 1. siječnja 2003.g. kao društvo s ograničenom odgovornošću pod nazivom "Učka-konzalting" d.o.o.

1998.

1998. g. započinje gradnja Istarskog ipsilona po modelu koncesije. Na ovom projektu Učka-konzalting započinje suradnju s poznatom svjetskom firmom – Ove Arup & Partners International, a ta suradnja traje i danas. Istarski cestovni ipsilon je zacijelo najznačajniji posao u kojem je, u svim fazama koje se protežu od 1998. g., stručnim nadzorom gradnje, sudjelovala „Učka-konzalting“. Pored ovog posla dobiveni su novi na vrlo značajnim objektima, kao što su hotel „Istra“ na otoku Sv. Andrija kraj Rovinja, Tvornica duhana u Kanfanaru, Gradsko-školska sportska dvorana u Pazinu i drugi.

2003.

Od 1. siječnja 2003.g. tvrtka posluje kao društvo s ograničenom odgovornošću pod nazivom "Učka-konzalting" d.o.o.

2006.

Djelatnici Učka-konzalting sudjeluju u jednom od najvećih indsutrijskih građevinskih projekata u Istri i obavljaju usluge stručnog nadzora nad izgradnjom upravne zgrade i tvornice duhana TDR u Kanfanaru.

2009.

Uspješan razvoj i dobri poslovni rezultati omogućili su nam investiranje u vlastiti poslovno-stambeni kompleks u Pazinu, koji je završen 2009. godine.

2012.

Od 2008. do 2012. g. Učka-konzalting d.o.o. pruža usluge stručnog nadzora proširenja Istarskog ipsilona na puni profil autoceste od Umaga do Pule i Kanfanara do Pazina te izgradnje svih cestarinskih prolaza.

2012.

Učka-konzalting uključila se 2012. g. u realizaciju projekta izgradnje novog putničkog terminala Zračne luke Zagreb gdje je, opet u suradnji s Ove Arup pružala usluge kompletnog stručnog nadzora, ali i kontrole proizvodnje i ugradnje aerodromske opreme. Gradnja je završena u prosincu 2016. g., a zračna luka otvorena je za promet 21.3.2017. g.

2014.

Od 2014. g. Učka-konzalting isključivo je u vlasništvu djelatnika koji su u stalnom radnom odnosu. U više od 45 godina postojanja Učke-konzalting, prioritet nam je uvijek bio stručnost i osposobljenost djelatnika, odlična suradnja s klijentima i razvijanje partnerstva s domaćim i međunarodnim konzultantskim društvima. Zahvaljujući dosadašnjem radu i iskustvu, kao i ulaganju u usavršavanje naših zaposlenika, imamo potencijala sudjelovati i u najsloženijim projektima.

2018.

Dana 5. listopada 2018. Učka-konzalting potpisala je Ugovor o nadzoru za Fazu 2B1 izgradnje Istarskog Ipsilona prema kojem samostalno pruža savjetodavne usluge neovisnog inženjera i usluge stručnog nadzora. Izgradnja ove faze uključuje izgradnju drugog kolnika duljine 28 km autoceste do punog profila, a što podrazumijeva i izgradnju 17 podvožanja/nadvožnjaka i 11 vijadukata te Odmorište Rebri Istok. Radovi su započeli u studenome 2018. godine i trajat će 36 mjeseci.

© Učka-konzalting d.o.o. 2021.